วิธีใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก

 

1.เลือกขนาดของฉลากที่ต้องการ โดยฉลากมี 2ชนิด คือชนิดชิ้น (Die-Cut) และชนิดต่อเนื่อง (Continuous)

ฉลากชนิดต่อเนื่อง คือสามารถกำหนดความยาวได้ตามที่ผู้พิมพ์ต้องการ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ฉลาก จะทำการตัดฉลากให้อัตโนมัติ

 

ขนาดของลาเบล ชิ้น (Die-Cut)

 

 

ขนาดของลาเบล ต่อเนื่อง (Continuous)

 

 

2. ติดตั้งฉลาก ลาเบล ขนาดที่ต้องการ ในตัวเครื่องพิมพ์

3. เปิดโปรแกรมโปรแกรมที่ต้องการใช้ในการพิมพ์ฉลาก

 

         3.1 หากใช้เครื่อง PC เปิดโปรแกรม P-Touch Editor (ฟรี แถมมาให้พร้อมเครื่องพิมพ์)

 

                

 

         3.1 หากใช้เครื่อง iPhone เปิดโปรแกรม Brother iPhone&Label (ฟรีสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น QL-720NW)


                

 

         3.1 หากใช้เครื่อง Android เปิดโปรแกรม Brother iPhone&Label  (ฟรีสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น QL-720NW)


               


4.สั่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์ก็จะทำการพิมพ์ฉลากตามที่คุณต้องการ
 

 

การใช้งานขั้นสูง


โปรแกรม P-Touch Editor สามารถเชื่อมต่อกับ Database (SQL) ซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ และทำการพิมพ์ตามรายการข้อมูล (entry) ที่คุณต้องการ โดยเลือกที่ Menu "Database"

 

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
รวม 0.00 ฿
PrestaShop Modules

Our Facebook